Osteoporose

Wat is osteoporose?

Bij osteoporose is er sprake van een sterke afname van de botmassa. De structuur van het bot is verzwakt. Een op de drie vrouwen en een op de zeven mannen boven de 60 jaar, krijgt te maken met deze aandoening. Factoren die invloed hebben op het krijgen van poreuze botten zijn:

  • Verandering in de hormoonhuishouding (vrouwen in de menopauze)
  • Gebrek aan lichaamsbeweging
  • Gebruik van bepaalde geneesmiddelen
  • Gebrek aan zonlicht / vitamine D
  • Overmatig colagebruik
  • En meer

Osteoporose symptomen

Osteoporose is een geleidelijk proces. Zeventig procent van de mensen met osteoporose weet niet dat zij lijden aan osteoporose. Vanaf de buitenkant is het lastig om osteoporose te herkennen. Krimpen en rugpijn door ingezakte wervels is een teken dat de aandoening al verder gevorderd is. Vaak komt osteoporose aan het licht wanneer een bot breekt; zwakkere botten kunnen al bij een geringe overbelasting breken. Door middel van een botmassameting kun je de mate van botontkalking vaststellen.

Het verloop van osteoporose

Tot de leeftijd van 30 jaar wordt er botweefsel opgebouwd. Hierna vormt zich een balans waarna vanaf ongeveer het 50ste jaar de botmassa jaarlijks met 1% afneemt. Bij ouderen zie je met name een toename aan heupfracturen. Ook komen rugklachten veel voor door het inzakken van de rugwervels. Naast het feit dat het erg pijnlijk is, zorgt het voor een afname van mobiliteit en kwaliteit van leven.

Wat kun je er aan doen?

Alhoewel botontkalking hoort bij het ouder worden, is de mate waarin dit gebeurt positief te beïnvloeden. Een onevenwichtig voedingspatroon is een van de belastende factoren die ervoor zorgt dat de botmassa sterker afneemt dan normaal. Door hier aandacht aan te besteden is er veel te winnen. Zeker in preventieve zin! Ga in ieder geval geen extra melk drinken. Hoe gek het ook klinkt, hiermee stimuleer je juist de afbraak van het botweefsel.

Osteoporose behandeling

osteoporose behandeling alternatiefAllereerst is er aandacht voor het in balans brengen van de stofwisseling. Hiermee worden de cellen afgeremd, die het bot afbreken. Vervolgens wordt er gezorgd voor de benodigde bouwstoffen van het skelet: vitamines en mineralen. Zo is vitamine D bijvoorbeeld essentieel voor de opname van calcium in de botten. Maar er zijn meer schakels nodig voor een gezond en stevig bottenstelsel.

Om er voor te zorgen dat vitamines en mineralen goed opgenomen worden door het lichaam, start de therapie altijd met het in balans brengen van de darmgezondheid. Via een onderzoek van de ontlasting wordt deze in kaart gebracht. Alleen met gezonde darmen kan gewerkt worden aan de algehele gezondheid. Zie ook de artikelen bij ‘en verder’.

Het is overigens niet nodig om te wachten tot de diagnose ‘osteoporose’ wordt geconstateerd. Met een preventief advies kun je een hoop klachten voor zijn.

Wil je weten hoe een behandeling in zijn werk gaat? Lees dan de beschrijving van mijn werkwijze op deze pagina.