Osteoporose

Wat is osteoporose?

Bij osteoporose is er sprake van een sterke afname van de botmassa. De structuur van het bot is verzwakt. Een op de drie vrouwen en een op de zeven mannen boven de 60 jaar, krijgt te maken met deze aandoening. Factoren die invloed hebben op het krijgen van poreuze botten zijn:

 • Verandering in de hormoonhuishouding (vrouwen in de menopauze)
 • Gebrek aan lichaamsbeweging
 • Gebruik van bepaalde geneesmiddelen
 • Gebrek aan zonlicht / vitamine D
 • Overmatig colagebruik
 • En meer

Osteoporose symptomen

Osteoporose is een geleidelijk proces. Zeventig procent van de mensen met osteoporose weet niet dat zij lijden aan osteoporose. Vanaf de buitenkant is het lastig om osteoporose te herkennen. Krimpen en rugpijn door ingezakte wervels is een teken dat de aandoening al verder gevorderd is. Vaak komt osteoporose aan het licht wanneer een bot breekt; zwakkere botten kunnen al bij een geringe overbelasting breken. Door middel van een botmassameting kun je de mate van botontkalking vaststellen.

Het verloop van osteoporose

Tot de leeftijd van 30 jaar wordt er botweefsel opgebouwd. Hierna vormt zich een balans waarna vanaf ongeveer het 50ste jaar de botmassa jaarlijks met 1% afneemt. Bij ouderen zie je met name een toename aan heupfracturen. Ook komen rugklachten veel voor door het inzakken van de rugwervels. Naast het feit dat het erg pijnlijk is, zorgt het voor een afname van mobiliteit en kwaliteit van leven.

Wat kun je er aan doen?

Alhoewel botontkalking hoort bij het ouder worden, is de mate waarin dit gebeurt positief te beïnvloeden. Een onevenwichtig voedingspatroon is een van de belastende factoren die ervoor zorgt dat de botmassa sterker afneemt dan normaal. Door hier aandacht aan te besteden is er veel te winnen. Zeker in preventieve zin! Ga in ieder geval geen extra melk drinken. Hoe gek het ook klinkt, hiermee stimuleer je juist de afbraak van het botweefsel.

Osteoporose behandeling

osteoporose behandeling alternatiefAllereerst is er aandacht voor het in balans brengen van de stofwisseling. Hiermee worden de cellen afgeremd, die het bot afbreken. Vervolgens wordt er gezorgd voor de benodigde bouwstoffen van het skelet: vitamines en mineralen. Zo is vitamine D bijvoorbeeld essentieel voor de opname van calcium in de botten. Maar er zijn meer schakels nodig voor een gezond en stevig bottenstelsel.

Om er voor te zorgen dat vitamines en mineralen goed opgenomen worden door het lichaam, start de therapie altijd met het in balans brengen van de darmgezondheid. Via een onderzoek van de ontlasting wordt deze in kaart gebracht. Alleen met gezonde darmen kan gewerkt worden aan de algehele gezondheid. Zie ook de artikelen bij ‘en verder’.

Het is overigens niet nodig om te wachten tot de diagnose ‘osteoporose’ wordt geconstateerd. Met een preventief advies kun je een hoop klachten voor zijn.

Wil je weten hoe een behandeling in zijn werk gaat? Lees dan de beschrijving van mijn werkwijze op deze pagina.

Reumatoïde Artritis

Wat is reumatoïde artritis (RA)?

Reumatoïde artritis, soms reumatische artritis genoemd, is een chronische ontsteking aan de gewrichten waarbij het het weefsel is aangedaan, dat de gewrichtsruimte van het kapsel en de gewrichtsbanden afsluit. Het is een bindweefselziekte die wordt gerekend tot de auto-immuunziekten. Dit betekent dat er antistoffen door het afweerapparaat van je eigen lichaam worden geproduceerd, gericht tegen je eigen gewrichten.

De eerste ontstekingen doen zich vaak voor aan de kootjes van de vingers, knokkels, polsen en voeten. De klachten zijn vaak symmetrisch (dus zowel de linker- als de rechterkant).

De eerste aanval kan weken tot maanden duren.

Reumatoïde artritis symptomen

Reumatoïde artritis kenmerkt zich door verschillende symptomen die van persoon tot persoon een ander ziektebeeld kunnen geven. De meest kenmerkende symptomen zijn:

 • Aanvalsgewijze gewrichtsontstekingen
 • De ontstoken gewrichten zijn verdikt, warm en doen pijn, met name bij bewegen.
 • Bij de aanvallen is er sprake van koorts en algehele malaise
 • Ochtendstijfheid
 • Vocht in het gewricht
 • Verdikking van het gewrichtskapsel
 • Onderhuidse knobbels

Het verloop van de reumatoïde artritis

Verbetering en opvlamming wisselen elkaar af. Vaak zal het ontstoken gewricht na een aanval vervormen en verstijven; onbeweeglijk worden. De pijn wordt minder na het verstijven waarbij de botten van het gewricht vastgroeien.

In ernstige gevallen kunnen ook de longbladen en het hartzakje en/of bloedvaten reumatisch ontstoken raken. Reumatoïde artritis kan leiden tot invaliditeit.

artritis symptomenWat kun je eraan doen?

Na de diagnose van de arts kun je kijken naar je leefstijl: voeding, beweging, rust en stressoren. Bij de voeding moet er extra aandacht besteed worden aan de verzuring van het lichaam, tekorten van voedingsstoffen, samenstelling van de voeding (koolhydraten/eiwitten/vetten) en de vetzuurbalans.

Reumatoïde artritis behandeling

Het doel van de orthomoleculaire behandeling van de artritis is om de ontstekingen te remmen en de periodes van verbetering te verlengen ten opzichte van de periodes waarin de ontstekingen opvlammen. Omdat er bij reuma vaak sprake is van voedingsintolerantie en een verzwakte darmgezondheid, vormt het uitvoeren van een darmscreening en een voedingsintolerantietest tot de standaard aanpak.

Wil je weten hoe een behandeling in zijn werk gaat? Lees dan de beschrijving van mijn werkwijze op deze pagina.

Jicht

Wat is jicht en hoe ontstaat het?

Jicht is een pijnlijke ontsteking in een gewricht als gevolg van gekristalliseerd urinezuur. Normaal gesproken lossen urinezuren op. Bij een te hoge concentratie kunnen deze neerslaan in de vorm van naaldvormige kristallen.

Jicht komt vaak voor in de grote teen, maar ook in het polsgewricht, de vingers, de ellebogen, knieën of de enkels kan jicht ontstaan.

Jicht symptomen

Een acute jichtaanval is een ontstekingsreactie. Bij een jichtaanval ontstaat er hevige pijn in de kleine perifere gewrichten. Naast de stevige pijn is het aangedane gewricht vaak gezwollen en is de huid glanzend rood.

Het verloop van jicht

Bij een langdurig verloop van jicht worden de gewrichten dik en stijf. Bij onvoldoende behandeling van jicht, kunnen de urinezuurkristallen worden afgezet in zacht weefsel in het lichaam. Hierbij ontstaan knobbels, die blijvend kunnen zijn. In ernstige gevallen vormen zich depots van natriumuraat (tophi/puimsteen). Deze depots kunnen openbarsten.

Wat kun je eraan doen?

wat is jicht en hoe ontstaat hetBij het ontstaan van de aandoening speelt de erfelijke, genetische component een rol. Maar er zijn zeker factoren die meespelen waar je wél invloed op hebt. De juiste keuze in voeding is daar een van.

Jicht behandeling

De behandeling is gericht op het verminderen van de productie van urinezuur, het ondersteunen van het immuunsysteem en het afdrijven van urinezuur.

Wil je weten hoe een behandeling in zijn werk gaat? Lees dan de beschrijving van mijn werkwijze op deze pagina.

Waarmee kan ik helpen

Natuurlijk zijn er veel dingen die je zelf kunt doen of die je al weet. Toch kun je soms de hulp gebruiken van een specialist die je leert wat je lijf nodig heeft.

In mijn praktijk heb ik mij gespecialiseerd in:

Reumatoïde artritis (RA)
Artrose
Jicht
Fibromyalgie
Osteoporose

Maar ook voor andere aandoeningen kun je contact met mij opnemen.

De basis van mijn behandeling is om te achterhalen wat de oorzaak is van de klachten. Vanuit dat gegeven gaan we werken aan een structurele oplossing. Gewrichtsklachten kunnen uiteenlopende oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

• Stille ontstekingen
gewrichtsklachten en voedingOntregelde stofwisseling
• Overgewicht
• Allergie
• Te intensief sporten
• Overbelasting
• Stressoren zoals:

o Roken
o Voedingstekorten
o Verzuring
o Medicijngebruik
o Ophoping van afvalstoffen

Luister naar je lichaam

Het is belangrijk om te luisteren naar je lichaam. Klachten zijn de eerste signalen van een onbalans in het lichaam. Het is nooit te laat om het lichaam de juiste bouwstenen aan te reiken in de vorm van voeding en voedingssupplementen. Met de juiste brandstof beweegt elk lichaam beter.

Fibromyalgie

Wat is fibromyalgie

Fibromyalgie is een vorm van weke delen-reuma. Het heeft betrekking op het bindweefsel (fibro), spieren (my) en pijn (algie). De chronische pijn komt verspreid in het hele lichaam voor. Er is een overlap met het chronische-vermoeidheidssyndroom (CVS) en myalgische encefalomyelitis (ME).

De exacte oorzaak is nog onbekend. Mogelijk zijn er virussen in het spel. Opvallend is dat de aandoening meer voorkomt bij vrouwen. Fybromyalgie leidt niet tot beschadigingen van spieren of gewrichten.

Fibromyalgie symptomen

Fibromyalgie wordt vastgesteld aan de hand van zogenaamde tenderpoints. Dit zijn specifieke plekken op het lichaam met drukpuntgevoeligheid. Als er 11 of meer punten pijnlijk zijn, wordt de diagnose fibromyalgie door een arts gesteld.

Het verloop van de fibromyalgie

Bij fibromyalgie hoort niet alleen de pijn in de spieren. Bijna 70% heeft ook last van prikkelbare darmen. Ook komen slaapproblemen, allergieën, ernstige vermoeidheid, depressie, hoofdpijn en een verstoorde spijsvertering voor. Het lichaam raakt steeds meer vermoeid en overbelast. Hierdoor nemen de klachten toe.

Als de darmgezondheid niet op orde is, wordt pijn heftiger ervaren. In de darmen ligt vaak de sleutel voor verlichting van de klachten.

Wat kun je eraan doen?

Er zijn bepaalde voedingsstoffen waaraan patiënten met fibromyalgie een tekort hebben. Met het aanvullen van deze nutriënten, kunnen de klachten al sterk verminderen.  Ook zie je vaak een overgevoeligheid voor chemicaliën. Door de veelheid aan klachten zijn er verschillende invalshoeken voor behandeling die de klachten kunnen verlichten.

Fibromyalgie behandeling

fibromyalgie dieetOok bij fibromyalgie speelt de juiste voeding en een optimale darmgezondheid een essentiële rol. Aan de hand van laboratoriumonderzoek gecombineerd met de symptomen, voedingspatroon en andere levensfactoren (zoals beweging en stress) stellen we een behandelplan vast.

Hierbij is er extra aandacht voor de functie van de lever, de darmen, voedingsintoleranties en het herstellen van de energieproductie. We zetten daarbij orthomoleculaire voeding in als medicijn en ondersteunen dit met de vitaminen en mineralen die bijdragen aan het herstel.

Wil je weten hoe een behandeling in zijn werk gaat? Lees dan de beschrijving van mijn werkwijze op deze pagina.

Artrose

Wat is artrose?

Artrose wordt ook wel gewrichtsslijtage genoemd. Het ontstaat doordat het kraakbeen dat de uiteinden van de botten omkleedt, dunner en zachter wordt of zelfs verloren gaat. Zonder dit veerkrachtige laagje kraakbeen, kan het direct eronder gelegen bot vervormen.

Artrose symptomen

Artrose begint met pijn in de gewrichten. Vaak in de knieën, heupen, vingers of de rug. Typisch voor artrose is de pijn bij het starten van een beweging – de zogenaamde inlooppijn. Zodra je wat langer in beweging bent, gaat het beter.

Naast pijn zijn er ook andere typische artrose symptomen:

 • Jeuk in het gewricht bij het bewegen
 • Stijfheid
 • Instabiliteit – met name van de knie
 • Lichte ontstekingsverschijnselen (roodheid, warmte, pijn, zwelling, functieverlies)

Het verloop van artrose

Op het moment dat er minder kraakbeen aanwezig is, gaan de botten langs elkaar heen schuiven. Het verpulverde kraakbeen komt vrij en er ontstaan ontstekingen. Ga je de gewrichten zwaarder of langer belasten, dan leidt het tot meer pijn.

In het verloop van artrose ontstaan er verdikkingen en vervormingen van het gewricht. Vaak leidt dat tot beperking van beweging.

Wat kun je eraan doen?

Het is belangrijk om de eerste klachten serieus te nemen. Door tijdig actie te ondernemen kun je voorkomen dat de ontstekingen de overhand nemen.

Artrose behandeling

artrose en voedingEr is een relatie tussen artrose en voeding. Er zijn goede orthomoleculaire mogelijkheden om de pijn te bestrijden, soms zelfs even effectief als de reguliere oplossing. Medicatie tegen pijn werkt sneller, maar het voordeel van een orthomoleculaire oplossing is dat er geen bijwerkingen optreden.

Het doel van de behandeling is gericht op het verminderen van de pijn en het versterken van het kraakbeen. Aan de hand van een darmscreening en voedingsintolerantietest wordt een effectief en op-maat behandelplan opgesteld.

Wil je weten hoe een behandeling in zijn werk gaat? Lees dan de beschrijving van mijn werkwijze op deze pagina.